Aktuálně

ZO ČSOP Ždánický les z Kurdějova realizuje v letošním roce v rámci výzvy INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika 2004 – 2006 projekt „Budování turistické infrastruktury venkova a aktivní zapojení obyvatel do cestovního ruchu“.

Projekt je složen ze vzdělávacích aktivit pro místní obyvatele, studenty a dobrovolné zájemce i z řad úřadů práce. Zájemcům vysvětlí formou bezplatných odborných přednášek, jak se podílet na rozvoji cestovního ruchu v dané lokalitě, a to přiblížením základů marketingu cestovního ruchu, ekologického zemědělství a budování alternativních zdrojů energie.

Termín přednášek: 30.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 1.6., 4.6., 7.6., 14.6., 23.6., vždy v 18.00 hod.

Místo konání: Kurdějov – obecní vinotéka za pohostinstvím.

Pokud máte zájem účastnit se těchto bezplatných vzdělávacích kurzů, kontaktujte ZO ČSOP Ždánický les na e-mailu zdanickyles@seznam.cz nebo na telefonu 728 459 615.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného regionem Bílé Karpaty.


Internetovou prezentaci provozuje ZO ČSOP Ždánický les, IČ: 75068281.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků
Fondu mikroprojektů spravovaného regionem Bílé Karpaty.